Pårørendevejviseren er udviklet af Børn, Unge & Sorg – en del af Det Nationale Sorgcenter med støtte fra Helsefonden.

Læs mere om Det Nationale Sorgcenter